نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم قوچی، سمیرا تأثیر حضور بانوان در هیأت‌مدیره بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌‌ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • الربیعی، حیدر استانداردهای بین المللی گزارشگری ؛ مزایا و معایب به کارگیری آنها [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 76-102]
 • امیری، سمیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 59-75]

ب

 • بایزیدی، انور تئوری و تحقیق حسابداری: عصر تجربه‏ گرایی نوین [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 103-134]
 • برجی، پریسا نقش و جایگاه رضایت شغلی بانوان در مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 17-29]
 • برشد، عبدالحسین تأثیر حضور بانوان در هیأت‌مدیره بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌‌ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]

ر

 • رضوانی، جهانگیر سرمایه فکری و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 52-71]
 • رضوانی، جهانگیر محافظه‌کاری در حسابداری و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 35-58]

ع

 • عرفانی، فریده تأثیر حضور بانوان در هیأت‌مدیره بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌‌ها [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]

ق

 • قناد، مصطفی حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی و مدیریت ریسک [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 30-40]

ک

 • کاظمی، معصومه تأثیر راهبری شرکتی بر شفافیت و همزمانی بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 4-24]
 • کاظم پور، مرتضی مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کشورهای مختلف جهان [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]

م

 • مرانجوری، مهدی سرمایه فکری و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 52-71]
 • مستخدم صادق، معصومه محافظه‌کاری در حسابداری و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 35-58]
 • منصورلکورج، رویا چالش‌های حسابداری مرسوم در تحقق حسابداری زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-34]
 • مهربان پور، محمدرضا تأثیر راهبری شرکتی بر شفافیت و همزمانی بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 4-24]

ن

 • نظری، هنگامه حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی و مدیریت ریسک [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 30-40]