دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

2- پس از ارسال و ثبت کامل مقاله در سامانه، به هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی، مشخصات، آدرس ایمیل و مسئولیت نویسندگان امکان پذیر نیست.

3- در بین نویسندگان مقالات ارسالی حتماً باید یک نویسنده مسئول وجود داشته باشد.

4- دریافت مقالات به صورت الکترونیکی از طریق سایت نشریه و یا از طریق ارسال به آدرس ایمیل سردبیر (حیدر ربیعی - alrabiei@ut.ac.ir) امکان‌پذیر است.

5- هنگام ارسال مقاله به نشریه، باید دو نسخه از آن را تهیه نماید. نسخه اول بدون نام و مشخصات باشد (نسخه داوری) و نسخه دوم دارای نام و مشخصات (نسخه اصلی).

6- پیش از ارسال مقاله، حتماً باید آن را بر اساس راهنمای نویسندگان نشریه، بند به بند و به طور دقیق تنظیم نمایید؛ در غیر اینصورت مقاله ارسالی به نویسندگان بازگردانده خواهد شد که موجب طولانی‌شدن بررسی اولیه و فرآیند داوری خواهد گردید.

7- این نشریه تنها با نویسنده مسئول مقاله در ارتباط خواهد بود و تمامی ایمیل‌ها و مکاتبات الکترونیک به ایمیل نویسنده مسئول مقاله ارسال خواهد شد. هر تصمیمی که در مورد مقاله گرفته شود، تنها به ایمیل نویسنده مسئول مقاله ارسال خواهد گردید؛ بنابراین، به تماس‌ها و مکاتبات سایر نویسندگان مقاله پاسخی داده نخواهد شد.

8- هزینه پردازش مقالات در این نشریه صفر ریال است:

9- مقالات ارسالی پس از بررسی اولیه، در صورت تأیید هیئت تحریریه، برای داوران نشریه ارسال خواهد گردید. داوری مقالات ارسالی فقط به صورت الکترونیکی خواهد بود و نتیجه داوری از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده مسئول مقاله رسانده خواهد شد. تعداد داوران هر مقاله حداقل 2 نفر خواهد بود.

10- لازم است هنگام ارسال مقالات، به صورت همزمان، فرم‌های تعهدنامه و تعارض منافع و گزارش همانندجویی نیز توسط نویسنده مسئول مقاله ارسال گردد. این فرم‌ها از قسمت راهنمای نویسندگان، در دسترس هستند.

11- این نشریه به نویسندگان محترم، هیچ نوع گواهی پذیرشی اعطاء نمی‌نماید. مقالاتی که فرآیند داوری را با موفقیت طی نمایند، پس از تأیید سردبیر در قسمت «مقالات در دست انتشار» نمایه خواهند گردیده و در ردیف نوبت انتشار قرار خواهند گرفت.

12- از اعضای هیئت تحریریه نشریه، سالانه حداکثر چهار مقاله به عنوان نفر اول و دو مقاله به عنوان نفر دوم به بعد و از سایر نویسندگان، سالانه حداکثر چهار مقاله می‌توان منتشر نمود. بنابراین نویسندگان محترم قبل از ارسالات مقالات خود، باید نسبت به این مهم آگاهی داشته باشند.

13- این نشریه، به‌هیچ‌وجه مقالات ترجمه‌شده را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد.

14- پس از ثبت نهایی مقاله در سامانه نشریه توسط نویسنده مسئول، امکان تغییر ترتیب و تغییر مسئولیت نویسندگان مقاله به‌هیچ‌وجه وجود نخواهد داشت و درخواست‌هایی از این دست مورد بررسی قرار نخواهند گرفت؛ بنابراین نویسندگان گرامی هنگام ثبت اطلاعات مقاله در سایت نشریه حتماً دقت فراوانی داشته باشند.

15- این نشریه به هر نوع استعلامی، تحت هر عنوانی، از سوی هر نوع ارگان، سازمان، مؤسسه، نهاد، دانشگاه و ... در مورد وضعیت مقالات پاسخی نخواهد داد و ملاک اصلی برای نشریه فقط مقالاتی هستند که در سایت نشریه نمایه شده باشند.

16- فرآیند داوری در این نشریه، تخصصی و زمان‌بر است. بنابراین نویسندگان گرامی علی‌الخصوص دانشجویانی که به چاپ مقاله برای دفاع دکتری خویش نیازمند هستند، قبل از ارسال مقاله خویش باید نسبت به این مسئله آگاهی داشته باشند.

17- امکان بازپس‌گیری مقاله و انصراف از انتشار آن، فقط قبل از ارسال مقاله به داوران مجاز می‌باشد و پس از شروع فرآیند داوری، امکان بازپس‌گیری مقاله وجود نخواهد داشت. 

18- پس از ارسال مقاله به داوران و شروع فرآیند داوری، نویسنده مسئول مقاله موظف خواهد بود که در خصوص ایمیل‌های ارسالی نشریه اقدامات مناسب و مقتضی را در بازه زمانی اعلام شده، انجام دهد. عدم توجه به ایمیل‌های ارسالی نشریه و بلاتکلیف ماندن وضعیت مقاله، موجب رد مقاله خواهد گردید و در نتیجه تمامی نویسندگان مقاله در لیست سیاه نشریه قرار خواهند گرفت و در آینده هیچ مقاله‌ای از آنها قابل دریافت نخواهد بود.