دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 6
تعداد پذیرش 3
تعداد عدم پذیرش 0

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 14
تعداد مشاهده مقاله 7461
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13823
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 50 %