دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری
فراخوان
فصلنامه راهبردهای حسابداری با رویکرد علمی تخصصی بر بازارهای حسابداری، حسابرسی، مدیریت و مهندسی مالی و موضوعات میان رشته ای منتشر میشود. پس از داوری تخصصی و تایید مسئولین نشریه و با عنایت به فرآیند تعریف شده در این راهنما چاپ و منتشر میشود. اساتید، محققان و سایر نویسندگان محترم به خصوص دانشجویان می‌توانند با ارسال مقاله در زمینۀ موضوعات فوق در چارچوب ضوابط مربوط به فصلنامه همکاری بفرمایند. شایان ذکر است ارسال مقالات به علاوه سایت به آدرس ایمیل alrabiei@ut.ac.ir سردبیر فصلنامه آقای دکتر حیدر ربیعی نیر میتوانند ارسال نمایند.

مطالعه بیشتر

از سر گرفتن فعالیت فصلنامه راهبردهای حسابداری
با نام خداوند دانا و با عزم راسخ و توکل بر خداوند متعال و کمک گرفتن از اساتید محترم دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی و دانشجویان عزیز فصلنامه راهبردهای حسابداری پس از وقفه طولانی مجددا کار خود را از سر خواهد گرفت و در حال حاضر در تدارک بررسی مقالات ارسال شده و نشر آنها در شماره اول پاییز 1402 میباشد. لذا به جهت تسهیل این مهم از همه علاقه مندان به انتشار علم و دانش موضوع این فصلنامه دعوت میشود تا مقالات خود را در اولین شماره جدید منتشر گردد.

مطالعه بیشتر

انتصاب مدیر مسئول و سردبیر جدید فصلنامه علمی تخصص راهبردهای حسابداری
به جهت از سرگرفتن فعالیت فصلنامه علمی تخصصی راهبردهای حسابداری و مشارکت مجدد در نشر علم و دانش، از اول سال 1402 آقای دکتر حیدر ربیعی به سمت مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه منصوب شدند. به همین مناسبت از همه علاقه مندان به مشارکت در فعالیت این فصلنامه برای همکاری با ایشان دعوت به عمل میآید. همچنین بابت تمام زحمات و تلاشهای جناب آقای دکتر مرتضی کاظم پور مدیر مسئول و سردبیر محترم سابق فصلنامه تشکر و قدردانی میشود و از خداوند متعال موفقیت و سربلندی روزافزون آن برادر گرامی خواهانیم.

مطالعه بیشتر