دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

استانداردهای بین المللی گزارشگری ؛ مزایا و معایب به کارگیری آنها
استانداردهای بین المللی گزارشگری ؛ مزایا و معایب به کارگیری آنها

حیدر ربیعی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 76-102

چکیده
  اقتصادهای مدرن مبتنی بر معاملات فرا مرزی و جریان آزاد سرمایه هستند. بیش از یک سوم کل تراکنش­های مالی فراتر از مرز­ها رخ داده و انتظار می­رود تعداد آن­ها افزایش یابد. در گذشته، باتوجه به اینکه کشورهای ...  بیشتر