دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

داده های بزرگ و لزوم کاربرد آن در آموزش حسابداری
داده های بزرگ و لزوم کاربرد آن در آموزش حسابداری

حیدر ربیعی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 29-53

چکیده
  در مدت اخیر، انجمن حسابداری آمریکا و همچنین سایر مراکز مختلف معتیر تدوین کننده برنامه­­های درسی و آموزشی رشته حسابداری و رشته مالی، تاکید فراوانی بر لزوم آموزش داده­های بزرگ و چگونگی بهره گرفتن ...  بیشتر
کاربردهای یادگیری ماشین در حوزه مالی و حسابداری
کاربردهای یادگیری ماشین در حوزه مالی و حسابداری

حیدر ربیعی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 83-109

چکیده
  با توجه به پیشرفت مستمر در صنعت فناوری اطلاعات IT و تاثیر آن بر سایر حرفه­ها و مشاغل، یکی از واژه­های جدید و بسیار مهم مورد توجه این تحقیق کوچک قرار گرفته است. یادگیری ماشین به عنوان یکی از موضوعات داغ ...  بیشتر
مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کشورهای مختلف جهان
مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کشورهای مختلف جهان

مرتضی کاظم پور

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 41-51

چکیده
  شرکت‌ها با آن ‌که بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند؛ در اصل می‌توان آن‌ها را نیز نهادی اجتماعی در نظر گرفت. ازاین‌رو، آن‌ها باید به پیامدهای اجتماعی فعالیت‌های خود توجه کنند. به همین دلیل، در سال‌های ...  بیشتر