نویسنده = انور بایزیدی
تعداد مقالات: 1
1. تئوری و تحقیق حسابداری: عصر تجربه‏ گرایی نوین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-134

انور بایزیدی