نویسنده = محمدرضا مهربان پور
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر راهبری شرکتی بر شفافیت و همزمانی بازده سهام

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 4-24

محمدرضا مهربان پور؛ معصومه کاظمی