دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

حاکمیت شرکتی یکی از موضوعات با اهمیت روز و از مباحثی که نمی­توان به راحتی از کنار آن گذشت. این بحث در حال حاضر دغدغه تمام استفاده کنندگان اطلاعات مالی و خروجی بخش حسابداری یعنی صورت­های مالی و یادداشت­های توضیح می­باشد. این خروجی شامل تمام گزارشات مدیریت و فرایند عملکرد و دستور العمل­ها نیز می­شود. هدف از پژوهش حاضر، مروری بر مفاهیم حاکمیت شرکتی می باشد.حاکمیت شرکتی،  شالوده روابط شرکت با گروه های ذینفع است. ذینفعان اطلاعات مالی و محصول بخش حسابداری در اکثر وقت دارای اهداف متفاوت و همچنین خواسته­های مختلف ارائه می­دهند، اما در یک موضوع اتحاد نظر دارند. آن موضوع دقت، صداقت و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی می­باشد. حاکمیت شرکتی اهداف گروه های مختلف در پنگاه اقتصادی را با هم همسو کرده و سعی در پیش گیری از درماندگی مالی شرکتها و ایجاد ارزش برای سازمان دارد در این مقاله به ادبیات نظری و مفاهیم پایه ای حاکمیت شرکتی در پنگاه­های اقتصادی پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات