نویسنده = سمیه امیری
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-75

سمیه امیری