نویسنده = رویا منصورلکورج
تعداد مقالات: 1
1. چالش‌های حسابداری مرسوم در تحقق حسابداری زیست محیطی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-34

رویا منصورلکورج